Att pausa brytpunkten för statlig skatt – det som kallats en ”skattehöjning på stockholmare” – var Moderaternas förslag. Och skattesänkningarna på drivmedel och klimatpaketets storlek växte under sista nattmanglingen för att jämka ihop SD:s och Liberalernas motstridiga viljor. Di kan avslöja Tidöpartiernas spel inför budgetpropositionen 2024.