Hjälper de allra fattigaste – möter hungriga föräldrar.