De hjälper de allra fattigaste att få pengarna att räcka – möter hungriga föräldrar.