Rödgröna styret i Göteborg vill pröva friskolesystemet.