Som flera VM i och utanför Sverige: ”Det här är framtiden.”