Möte pågår om tillfälligt eldupphör mellan Hamas och Israel.