Uppgörelse nära om tillfälligt elduphör mellan Hamas och Israel.