Inför eventuell Trumpvinst i valet • Föreslår fond på 100 miljarder euro.