Inför eventuell Trumpvinst i presidentvalet i USA • Föreslår fond på 100 miljarder euro.