Avslöjas av övervakningsfilm från kvinnans vardagsrum