Kronan fortsätter upp inför torsdagens räntebesked från Riksbanken – både mot euron och dollarn.Ökad riskaptit globalt, är en viktig förklaring.