Den svenska kronan har stärkts ordentligt den senaste tiden. Lyftet har skett parallellt med utsikterna för att räntetoppen kan vara nådd.