Det innebär beskedet – och så mycket svider det för partiet.