”Har satt sina egna ärenden före partiets” • Andersson utgår från att El-Haj avgår.