Fem män i nedre 20-årsåldern skjutna i norra Gaza • ”Korseld från stridsvagnar.”