Farhågorna inför den planerade vindkraftsparken utanför Robertsfors i Västerbotten är överdrivna.