INSÄNDARE. Sjukvårdsarbetsgivarna måste skapa bättre villkor för de anställda i samråd med anställda och fackliga organisationer. Inled förhandlingar om vårdpersonalens krav på kortare arbetstid, skriver den pensionerade läkaren Gunnel Kaldensjö.