Svenska UD: ”Israel måste på allvar ta itu med det oacceptabla bosättarvåldet.”