Inte anpassat för extrema lägen, slår Riksrevisionen fast.