Det svenska smittskyddet måste förbättras för att kunna hantera framtida pandemier, det framkommer i en ny granskning av Riksrevisionen. – Regeringens styrning har inte tagit höjd för att smittskyddet behöver fungera effektivt både i ett normalläge och vid pandemier. Dessutom är inte smittskyddslagen utformad för att kunna hantera lägen med omfattande smittspridning, säger riksrevisor Helena...