SVT:s marknät ligger nere på flera orter.Felsökning pågår, enligt Teracom som skriver att ”samtliga tv-kanaler” i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten påverkas.