Det är för tillfället avbrott på samtliga TV-kanaler som påverkar Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Felsökning pågår och personal är utskickad för att vidare undersöka de tekniska problem som påverkar utsändningarna skriver Teracom på sin hemsida.