Men alla är inte överens om hur 70-talisternas barndom förstördes.