För oss som bor i Öresundsregionen vore det konstigt att prata engelska med varandra.