Försöken att borra sig fram till de 41 vägarbetare som är instängda i en kollapsad vägtunnel i norra Indien går inte bra. Räddningspersonal överväger nu alternativa planer.