Sedan en vecka sitter ett 40-tal vägarbetare instängda i en kollapsad tunnel i Indien.