Han regerade det franska samtalet om böcker i tv under flera decennier.