Regeringen sa nej – regioner föreslår ”Vätterlänken” med lägre nota.