De amerikanska lagren av råolja ökade med 9,1 miljoner fat under förra veckan.