Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA minskade med 10.000 personer förra veckan och uppgick till 222.000 personer. Det visar statistik från det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.