Genovis, som marknadsför enzymer, antikroppar och reagenser för läkemedelsforskning och diagnostik, redovisar ett ebitda-resultat på 18,6 miljoner kronor (45,1) i det första kvartalet 2024.