Nöjesbolaget Moment Group redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.