Upplevelsebolaget Moment Group redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 79 miljoner kronor (80).