Styrelsen i Prostalund har beslutat att arbetsbefria vd Johan Wennerholm, efter förra veckans interna händelser och hans egenaviserade avgång. Styrelsen tillsätter Micael Karlsson från advokatfirman Delphi som tillförordnad vd.