Prostalund har fått kännedom om att en eller flera ledningspersoner har gjort en polisanmälan mot bland annat styrelseordföranden Lars Johansson och den avgående styrelseledamoten, tillika större aktieägaren, Mats Alyhr.