Peab har fått uppdraget att bygga Göteborgs nya stationshus. Beställare är Jernhusen och kontraktssumman uppgår till 870 miljoner svenska kronor som kommer att orderanmälas i det tredje kvartalet 2024.