Skanska hart tecknat avtal med transportmyndigheten i delstaten New York i USA för projektet att ersätta Livingstone Avenue Bridge i Albany. Kontraktet är värt motsvarande cirka 6,3 miljarder kronor.