I samband med fastighetsbolaget Doxas översyn av ledningsstrukturen inom portföljbolaget Serneke Invest meddelar bolaget att Ola Serneke…