Fastighetsbolaget Doxa tvingas krypa till korset och skriva ned det tidigare meddelade resultatet för fjolåret. Bakom revideringen står en ny värdering av innehavet i Serneke.