Så kallade naturrisker, kopplade till företags beroende av och påverkan på naturens ekosystem, får allt mer tyngd i finansbranschens hållbarhetsbedömningar. Samtidigt saknar 73 procent av Nordens 100 största bolag mål för att minska sin negativa påverkan på naturen, visar en ny rapport från Danske Bank.