Stora grisbestånd och hög vildsvinspopulation är två riskfaktorer.