Svenska Nyttobostäder, som ska slås ihop med Alm Equity, rapporterade hyresintäkter om 63 miljoner kronor (54).