Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter redovisar hyresintäkter på 268 miljoner kronor för det första kvartalet 2024 (268).