Beviljas företagsrekonstruktion i tingsrätten • Är en av Sveriges största.