En av Sveriges största vindkraftsparker har drabbats av stora ekonomiska bekymmer på grund av ett dåligt elhandelsavtal.