Franska FDJ har förvärvat 2,4 miljoner aktier motsvarande 1,12 procent av Kindreds utestående aktier, till ett pris på 122:50 kronor per aktie.