Indexsiffran över de franska konsumenternas förväntningar uppmättes till 91 i mars, jämfört med 90 månaden före.