Koldioxid är en potentiellt viktig råvara till sektorer som kommer behöva kolatomer som insatsvara, men som vill minska sitt beroende av fossila råvaror. För att nå Parisavtalet måste trenden att använda fossilråvaror inom tillverkningsindustrin vända. Fossilt avfall kommer finnas så länge denna trend fortsätter. Men genom att tänka om när det gäller återvinning, kan avfallsaktörer bidra till...