EU vill säkra tillgången på de råvaror som bland annat är avgörande för den gröna omställningen. Hur gör man det bäst?