Fyra i stället för fem arbetsdagar per vecka, med samma lön. Det testas på olika håll i Sverige och världen.